אנטי וירוס

RightVision

מערך המחשוב של העסק שלכם שוב נפל קורבן למתקפת האקרים? התקנת אנטי וירוס הינה אמצעי הגנה הכרחי להבטחת הגנה מיטבית לכל סוגי העסקים.

תכונות שירות

RightVision

בחירת תוכנת אנטי וירוס אופטימלית

RightVision

התקנה וקביעת הגדרות הגנה בפני וירוסים בהתאמה לייחודה של כל מערכת מחשוב עסקית

הטבות עסקיות

RightVision

אבטחה אפקטיבית של מערך המחשוב העסקי בעזרת תוכנה אמינה לאיתור וחסימה של כל סכנה פוטנציאלית

RightVision

אפשרות לאחסון ולשמירת נתונים ומידע עסקי (כולל מידע רגיש ומסווג) בלא חשש לביטחונם

RightVision
RightVision