התקנה וניהול של מערכות Firewall

RightVision

וירטואליזציה של רשתות LAN (רשתות תקשורת מקומיות) ומעבר לטכנולוגיות וירטואליות מהווה מהלך הכרחי לכל עסק. יחד עם זאת, מיגרציית מידע לשרתים וירטואליים (בייחוד אם מדובר במידע רגיש) מחדדת את הצורך בהגנה חזקה של כל מערכת ה-IT של העסק. חומת אש (Firewall), ללא ספק, הינה אחת התוכנות שהתקנתן קריטית להגנת תשתית המחשוב של החברה.

תכונות שירות

RightVision

התקנת מערכת Firewall לעסקים

RightVision

קביעת הגדרות רלוונטיות

RightVision

מתן הגדרות סינון וקביעת מדיניות גישה לכל סגמנט ברשת עסקית

הטבות עסקיות

RightVision

מבחר רחב של מערכות Firewall לבחירת מערכת בהתאמה מושלמת לצורכי העסק

RightVision

הבטחת הגנה מקסימלית למערך המחשוב העסקי

RightVision

קביעת הגדרות סינון והגבלות גישה כפועל יוצא מדרישות העסק ומדיניות החברה

RightVision
RightVision