שירותי הגנה לדואר Mail Relay

RightVision

האם ניתן לספק הגנה מושלמת לשרת הדואר העסקי? שירותי אבטחה לדואר Mail Relay ברייט ויז'ן מבטיחים לדואר העסקי שלכם הגנה אבסולוטית.

תכונות שירות

RightVision

התקנה והגדרת שרת דואר וירטואלי

RightVision

הגדרת מערכת סינון ספאם אפקטיבית

RightVision

הגנה מלאה בפני ספאם, וירוסים ותוכן לא רצוי

הטבות עסקיות

RightVision

מקסום פונקציונליות של שרת הדואר העסקי

RightVision

תגבור מידת האבטחה של מערך הדואר העסקי

RightVision

הבטחת המשכיות עסקית ותפקוד רציף של העסק ללא הפרעות

RightVision
RightVision