איזון עומסים

RightVision

עם צמיחתו של העסק שלכם ועליית התעבורה בתשתית הממחושבת של החברה, עולה הסיכון לעומס יתר ולקריסת המערכת. התקנת מערכת איזון עומסים (Load Balancer) נועדה להבטיח את תקינות ויציבות של מערך המחשוב, להגן עליו מפני שיבושים ותקלות ולהבטיח את רציפות העבודה והמשכיות עסקית.

תכונות שירות

RightVision

ניתוב אוטומטי של התעבורה הנכנסת בצורה מאוזנת ויעילה להבטחת תפקוד מיטבי של המערכת

RightVision

הבטחת עמידות ויציבות ליישומים שבשימוש בחברה

RightVision

בחירת מערכת איזון עומסים אופטימלית לצורכי העסק

הטבות עסקיות

RightVision

מערכת אוטומטית לאיזון עומסים מבטלת את הצורך בניהול עומסים ידני

RightVision

הרחבת הפעילות העסקית בלא חשש לקריסת המערכת כתוצאה מעליית עומסים

RightVision

הגנה נוספת בפני קריסה פתאומית של המערכת והבטחת המשכיות עסקית

RightVision
RightVision